Trajnostna energija lokalno 018

Trajnostna energija lokalno 018

Četrto strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev 018


TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Kako s povezovanjem občin do financiranja in izvedbe ukrepov URE? 

Torek, 18. septembra 2018, od 9. do 14. ure, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana


Srečanje je namenjeno vsem, ki ste vpeti v lokalno trajnostno energetiko.

Prisrčno Vas vabimo, da si rezervirate 18. september in se udeležite brezplačne strokovne konference, ki vas praktično seznanja kako lahko pri financiranju ukrepov učinkovite rabe energije izkoristite velik potencial povezovanja projektov in skupnosti.

Podrobnejše informacije in program sledijo naknadno.


PROGRAM

 

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 


 

 GOVORCI

 

Ulla Hudina Kmetič, Evropska komisja


Ulla Hudina Kmetič dela za Evropsko komisijo že od leta 2003 naprej. Od maja 2004 do oktobra 2012 je bila zaposlena na Generalnem direktoratu za podjetja in industrijo pri Evropski komisiji v Bruslju in sicer v enoti za finančne instrumente za mala in srednje velika podjetja. Od oktobra 2012 naprej je zaposlena na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji kot namestnica vodje in ekonomska svetovalka. Med univerzitetnim izobraževanjem je študirala ekonomske znanosti v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Belgiji. Opravljen ima znanstveni magisterij iz makroekonomije ter magisterij iz evropskih ekonomskih študij.

Rajko Leban, GOLEA


Rajko Leban je direktor Goriške lokalne energetske agencije od leta 2010. Poleg vodenja zavoda je aktivno vpet v številne projekte na področju trajnostne energetike. Pri svojem delovanju je uspešno izvedel številne projekte na področju lokalnih skupnosti, kot so: študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, študije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, akcijski načrti trajnostne energetike, Lokalni energetski koncepti, investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo javnih stavb, izobraževanje URE in OVE. Leta 2013 je bil tutor pri mednarodnem projektu BIOTRANSF, program Leonardo da Vinci, in tehnični strokovnjak pri mednarodnem projektu Proforbiomed. Sodeluje na številnih konferencah mednarodnih projektov. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju na vodilnih in vodstvenih mestih v gospodarstvu. Pred tem je bil prokurist v podjetju Eko Les Energetika, vodja proizvodnje v Iskri Avtoelektriki Asing in direktor podjetja Gostol. Ima tudi licenco neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic.

Gregor Macedoni, župan, Novo Mesto 


Gregor Macedoni je konec leta 2014 prevzel svoj prvi županski mandat v Mestni občini Novo mesto. Pred nastopom mandata je služboval v gospodarstvu, vendar venomer sodeloval v okvirih civilno-družbenih organizacij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pred prihodom na rotovž je deloval kot izvršni direktor podjetja Trimo MSS, kar ga je pogosto popeljalo na poslovna potovanja po celem svetu. Kot župan za mandat od leta 2014 do leta 2018 si prizadeva skozi spremembe delovanja širših občinskih sistemov in predvsem konkretnih investicij, prispevati k viziji, ki si jo je pred volitvami zastavil, in sicer, da bo Novo mesto občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati. Rojen je bil leta 1973 v Novem mestu, kjer je v mladosti obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Želja po nadgrajevanju znanja ga je popeljala v Ljubljano na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, kjer je ob aktivnem delovanju v ljubljanski študentski organizaciji diplomiral z odliko, leta 1997. Med delom je kasneje zaključil podiplomski študij ekonomije v Ljubljani. Dom si je ustvaril v Novem mestu, skupaj z ženo in njunimi štirimi otroki.

 

Dr. Karlo Peršolja, Borzen, d.o.o. 


Dr. Karlo Peršolja je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o. Ima več kot 30-let izkušenj s področja energetskih trgov, pri čemer izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu. Aktivno sodeluje na različnih domačih in evropskih energetskih projektih ter je član različnih strokovnih združenj, med drugim EuroPex in APEX, poleg tega pa redno predava v slovenskem in evropskem prostoru ter je avtor številnih strokovnih člankov.

 

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice