• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Deset let črpalne hidroelektrarne Avče

  5. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Omogoča sistemsko rezervo električne energije, ki jo je mogoče hitro in učinkovito vključiti v omrežje.

  V prvih štirih mesecih izplačano za 44,7 milijona evrov podpor

  5. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Naprave vključene v podporno shemo so v prvih štirih letošnjih mesecih oddale 447 GWh električne energije.

 • E-mobilnost močno v porastu

  5. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V enem letu skoraj 60-odstotna rast uporabnikov.

  Sistem Gremo na elektriko vse bolj popularen

  5. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V enem letu skoraj 60-odstotna rast uporabnikov.

 • Za Elektro Ljubljana eno najbolj plodovitih let

  4. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Poslovno leto 2019 so sklenili s čistim dobičkom v vrednosti 13,9 milijona evrov.

  Za Elektrom Ljubljana eno najbolj plodovitih let

  4. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Poslovno leto 2019 so sklenili s čistim dobičkom v vrednosti 13,9 milijona evrov.

 • Podnebne spremembe so resen problem

  4. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Dejstvo, da se zavedanje o tem na splošno zmanjšuje, ni dobra popotnica.

  Elektro Maribor v prvem četrtletju distribuiral za 0,3 odstotka manj elektrike

  3. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Zmanjšan odjem je bil opazen zlasti v drugi polovici marca oziroma po razglasitvi epidemije.

 • Inovacije omogočajo tudi izkoriščanje negativnih posledic sebi v prid

  3. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V okviru 5. Tedna Kemijskega inštituta je potekalo omizje o vlogi znanosti in inovacij pri prilagajanju na podnebne spremembe.

  Elektrika iz obnovljivih virov vedno cenejša

  3. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Izkoriščanje sonca in vetra na kopnem je v povprečju cenejše od obratovanja številnih elektrarn na premog.

 • Obnovljivi viri so vedno ugodnejši

  3. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Izkoriščanje sonca in vetra na kopnem je v povprečju cenejše od obratovanja številnih elektrarn na premog.

  Nekatere države izboljšale svoje končne cilje NEPN

  2. junij 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Mreža evropskih nevladnih organizacij CAN je objavila ocene končnih predlogov NEPN.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice