Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • 25-letnica nacionalnega komiteja CIGRE

  25. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Organizacija, ki ima mednarodni ugled

  Cena penalov za leto 2018 105,62 evra

  25. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Vlada je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta CO2 za leto 2018.

 • Radioaktivni odpadki še nadaljnjih deset let

  24. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  ARAO, ki upravlja Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju, je aprila, kot je bilo načrtovano, zagotovil podaljšanje obratovalnega dovoljenja za objekt.

  Hidroelektrarne za tretjino nad pričakovanji

  24. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Hidroelektrarne so v prvih štirih mesecih v prenosno omrežje oddale že milijardo 569,2 milijona kilovatnih ur električne energije ali kar za tretjino več od prvotnih bilančnih napovedi.

 • Vzpostavljena spletna stran mednarodnega projekta SINCRO.GRID

  23. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Na spletni strani so na voljo ključne informacije o slovensko-hrvaškem projektu na področju pametnih omrežij evropskega pomena.

  HE Fala praznuje častitljiv jubilej

  23. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Dravske elektrarne so s priložnostno slovesnostjo zaznamovale stoletnico HE Fala, ki je ob zagonu močno vplivala na industrijski razvoj v Dravski dolini.

 • Slovenija prejela opomin o programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki

  23. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Evropska komisija je poslala Sloveniji opomin glede spoštovanja Direktive Sveta 2011/70/Euratom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.

  Potreba po hitrejšem razvoju baterij v EU

  22. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Ko gre za razvoj električnih vozil, v Nemčiji ne stojijo križem rok, ampak aktivno podpirajo razvojna prizadevanja.

 • Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2017

  22. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V skupini GEN so po obsegu prihodkov in ustvarjenem dobičku v letu 2017 presegli načrte.

  GEN energija se je predstavila na Paradi učenja 2018

  22. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  GEN energija se je na tednu vseživljenjskega učenja v Posavju predstavila na prireditvi Parada učenja 2018.

 • Pregled nadzora staranja jedrskih elektrarn v Evropi

  22. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V Luksemburgu je med 14. in 18. majem potekal zaključni sestanek vseh držav, vključenih v mehanizem strokovnih pregledov varnosti jedrskih elektrarn.

  Delavnica o izrednih dogodkih

  22. maj 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Slovenija je gostila mednarodno delavnico o sistemu za izmenjavo informacij na področju pripravljenosti na izredne dogodke.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice