• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Prenovljene spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil

  24. maj 2019
  Vir: www.ekosklad.si

  V petek, 24. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud občinam za nakup...

  Priprava ODPP sledi ciljem Pariškega sporazuma

  24. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Informacija o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP).

 • V prvem trimesečju cene elektrike navzgor

  24. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  V primerjavi z enakim lanskim obdobjem so bile cene za gospodinjske odjemalce v povprečju višje za odstotek, za negospodinjske pa celo za pet odstotkov.

  Borzen skupaj s CDI Univerzum pripravlja Dneve trajnostnega razvoja

  24. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Potekali bodo 27. maja in 5. junija v prostorih CDI Univerzum v Ljubljani.

 • Energetika mora temeljiti na dejstvih in ne na mitih

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Cilj mora biti izvedba idej in predlogov.

  GEN-I prejel priznanje za najbolj zaupanja vredno blagovna znamko

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Od leta 2014 so bili vsako leto proglašeni za zmagovalca med dobavitelji elektrike v Sloveniji.

 • Objavljena najnovejša študija družbe Deloitte

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Deloitte: Investicije v nizko-ogljične jedrske elektrarne ustvarjajo kakovostna delovna mesta in spodbujajo gospodarsko rast v Evropi.

  Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2018 uspešno in zanesljivo.

 • Izmenjali poglede na krožno gospodarstvo in podelili priznanja

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Krožno gospodarstvo: EU projekt MOVECO predstavlja nagrade za inovacije in transnacionalno strategijo za Podonavje.

  HydroPower Balkans 2019

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Beograd, 7. in 8. november 2019

 • Vlada obravnavala vrsto podnebnih vprašanj

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Med drugim se je seznanila tudi s potekom priprave okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije z naslovom Slovenija in zdrav planet.

  Potencial izrabe odvečne toplote v regiji je še velik

  23. maj 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Mednarodni projekt CE-HEAT o možnostih izrabe odvečne toplote, v katerem so sodelovale tudi Dravske elektrarne Maribor, opozoril na neizrabljene možnosti.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice