• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Konferenca Trajnostna energija lokalno 018

    Z veseljem najavljamo četrto strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 018, ki smo ga tokrat naslovili "Kako s povezovanjem občin do financiranja in izvedbe...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Elektro Gorenjska omogoča razvoj organizacijske kulture

  20. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V družbi Elektro Gorenjska letos aktivno nadaljujejo s projektom upravljanja organizacijske kulture.

  Slovenija s ponovnim opominom

  20. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Evropska komisija ugotavlja, da Slovenija še vedno zamuja s prenosom zakonodaje o energetski učinkovitosti stavb.

 • Ob polletju 1,2-odstotna rast porabe

  20. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Povpraševanje po električni energiji tudi letos narašča, v prvih šestih mesecih pa je bilo iz prenosnega omrežja prevzetih že 6,6 TWh električne energije.

  Nova akcija spodbujanja učinkovite rabe energije

  19. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Energetika Ljubljana: Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije (URE).

 • Pametne rešitve in tehnologije za pametna mesta

  19. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Skupina Petrol namenja veliko pozornost upravljanju z energijo, infrastrukturo, mobilnostjo, zgradbami in tehnologijami, ki so za mesta ključnega pomena.

  Postopek priprave DPN je treba pospešiti

  19. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Vlada je na včerajšnji dopisni seji obravnavala Poročilo o dinamiki priprave DPN za obdobje marec 2017-maj 2018.

 • Srbi bodo okrepili mrežo električnih polnilnic

  19. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V Srbiji je trenutno 30 polnilnic, v kratkem pa jih bodo postavili še 10.

  Inovacija energetike 18

  19. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Na letošnji, že 10. konferenci Inovacija energetike, se obeta zanimivo predavanje o razvojnih izzivih največjega distribucijskega podjetja na svetu, ki oskrbuje kar 1,1 milijarde odjemalcev.

 • Več kot polovica PCI projektov na dobri poti

  19. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Agencija ACER izdala konsolidirano letno poročilo o napredku PCI projektov.

  V Kopru na voljo tudi električni avtobus

  18. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Mestna občina Koper je omogočila pilotni projekt e-minibusa.

 • Nova spletna platforma krožnega gospodarstva

  18. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V okviru evropskega projekta MOVECO je na voljo nova spletna platforma za trgovanje z materiali in proizvodi.

  GEN-I uspešno izdal obveznico in komercialne zapise

  17. julij 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Družba GEN-I je uspešno zaključila sočasno izdajo dolžniškega vrednostnega papirja – obveznice ter instrumenta denarnega trga – komercialnega zapisa.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice