• Pričenja se prenova Viške hiške

  Z družbeno odgovornim projektom Energetsko učinkovita in samooskrbna 'Viška hiška' želijo Borzen, Slovenska filantropija in Mestna občina Ljubljana za delovanje humanitarne organizacije...

 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Test Elesa in Terne v celoti uspel

  15. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Test je potrdil ustreznost obstoječih procedur vzpostavljanja sistema po razpadu.

  Med okolju prijaznejšimi energenti tudi zemeljski plin

  14. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Zemeljski plin je čistejši energent na t. i. ključ, ki v mestih zmanjša stroške ogrevanja, poveča udobje bivanja in izboljša kakovost zraka.

 • Nevladne organizacije pozdravljajo spremembo Uredbe o samooskrbi

  14. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  V skladu s predlogom naj bi bilo v prihodnje ustanavljanje skupnih elektrarn omogočeno večjemu številu ljudi.

  Pripravljen prvi osnutek celovitega NEPN

  11. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) bo o aktivnostih glede priprave dokumenta javnost obveščalo sproti.

 • Možnosti za mobilnost je vse več

  11. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  ZPS o analizi dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti.

  Analiza o stanju na področju električnih vozil

  11. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  ZPS o analizi dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti.

 • Stanje na področju e-mobilnosti še ni najboljše

  11. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  ZPS o analizi dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti.

  Stanje e-mobilnosti se izboljšuje le postopoma

  11. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  ZPS o analizi dosegljivosti alternativnih pogonov in mobilnosti.

 • Ocena poslovanja skupine GEN v letu 2018 – odlično

  11. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Skupina Gen je v minulem letu imela 2,3 milijarde evrov prihodkov, čisti dobiček pa znaša 38 milijonov evrov.

  Na voljo novi podatki in analize za izgradnjo trdne Energetske unije

  10. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Evropska komisija je pripravila tretje poročilo o cenah in stroških za energijo v Evropi za leto 2018.

 • Razpis za posojilo za plinsko-parno enoto v TE-TOL se vrača na začetek

  10. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Ker je Javni Holding Ljubljana (JHL) prejel le eno zavezujočo ponudbo, bodo razpis za posojilo za plinsko-parno enoto v TE-TOL ponovili.

  Razpis za posojilo za PPE-TOL se vrača na začetek

  10. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Ker je Javni Holding Ljubljana (JHL) prejel le eno zavezujočo ponudbo, bodo razpis za posojilo za plinsko-parno enoto v TE-TOL ponovili.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice