• Strokovno srečanje: Trajnostna energija lokalno 2016

  Druga strokovna konferenca o lokalni trajnostni energetiki - kako v praksi do skoraj ničenergijskih stavb je namenjena vodstvenemu in strokovnemu kadru ključnih deležnikov, ki so vpeti v lokalno trajnostno...

 • Oddaje EKOUTRINKI

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

 • Gospodinjski aparati

  Do pravega, energetsko učinkovitega in okolju prijaznega nakupa gospodinjskih aparatov pomagajo podatki na energijski nalepki, na podlagi katerih lahko primerjamo aparate enake namembnosti in ugotovimo,...

 • Zakaj v investicijo

  Soproizvodnja toplote in električne energije je tehnologija učinkovite rabe, ki prinaša občutne prihranke pri rabi primarne energije. Ti prihranki posledično vplivajo tudi na zmanjšanje...

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • MzI sprejelo nov pravilnik

  30. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti.

  Lokalne skupnosti z novimi obveznostmi pri pripravi LEK

  30. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov.

 • Kolektor Etra zaposluje

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Kolektor Etra zaposli inženirja kakovosti in razvojnega tehnologa. Rok za prijave je do konca septembra.

  Sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je na podlagi energetskega zakona (EZ-1) izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo razvojnega načrta za prenosno omrežje zemeljskega plina, za...

 • Atlantski svet: EU bo morala vzpostaviti učinkovito distribucijsko omrežje za plin

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  »Na področju razvoja evropskega plinskega sektorja opažamo prav nenavadno dogajanje,« je zapisano v nedavno objavljeni posodobljeni različici poročila atlantskega sveta s sedežem v Washingtonu...

  Manjšinski delničarji Premogovnika Velenje dobijo 0,59 evra za delnico

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Na včerajšnji redni seji skupščine Premogovnika Velenje (PV) je glavni delničar družbe – družba Holding Slovenske elektrarne (HSE) – podala pisno poročilo o izključitvi manjšinskih...

 • Javno dostopne izobraževalne vsebine na temo energetskega pogodbeništva

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  V sklopu EU projekta EnPC-INTRANS se je razvilo izobraževalne vsebine in orodja v devetih jezikih.

  Višje cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  V obračunskem obdobju od 15. do 26. avgusta 2016, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene bencinskega in dizelskega goriva povišale. Na takšne...

 • Sprejet Pravilnik o lokalnih energetskih konceptih (LEK)

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta (LEK) ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki...

  Poraba končne energije v EU: Največji upad v industrijskem sektorju

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Poraba energije se je zaradi nenehnega upadanja med leti 2000 in 2014 spustila iz 1133 Mtoe v letu 2000 na 1061 Mtoe v letu 2014, razkriva poročilo skupnega evropskega raziskovalnega središča...

 • Istrabenz plini v prvi polovici 2016 s 4-milijonskim dobičkom

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Skupina Istrabenz plini je v prvi polovici letošnjega leta zabeležila čisti dobiček v višini dobrih štiri milijone evrov, kaže nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške...

  Opolnoči višje cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

  29. avgust 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  V obračunskem obdobju od 15. do 26. avgusta 2016, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene bencinskega in dizelskega goriva povišale. Na takšne...

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Pozitivna energija

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Pozitivna energija je spletni portal, kjer so zbrani različni nasveti za učinkovito rabo energije. Dobrodošla pa je tudi njihova aplikacija porabi manj, kjer lahko sami preverite koliko in na kakšne načine lahko privarčujete energijo.  

   Preberi več o tem...
  Prijavite se