• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Konferenca Trajnostna energija lokalno 018

    Z veseljem najavljamo četrto strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 018, ki smo ga tokrat naslovili "Kako s povezovanjem občin do financiranja in izvedbe...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • 13. Höflerjevi dnevi

  16. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Portorož, 22. in 23. oktober 2018

  Proizvodnja NEK septembra za en odstotek večja od načrtovane

  16. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec september 2018.

 • Proizvodnja NEK septembra za odstotek večja od načrtovane

  16. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec september 2018.

  Slovenija z odličnim znanjem na področju baterij

  15. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Slovenija je prevzela vodenje evropskega medregionalnega partnerstva za baterije.

 • Čista energija narekuje razvoj pametnih omrežij

  15. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V družbi Petrol sledijo globalnim trendom v energetiki, spodbujajo prehod k čistejšim energentom in podpirajo investicije v razvoj na tem področju.

  S čisto energijo tudi čedalje aktivnejša vloga odjemalcev

  15. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V družbi Petrol sledijo globalnim trendom v energetiki, spodbujajo prehod k čistejšim energentom in podpirajo investicije v razvoj na tem področju.

 • V smeri visoke stopnje samooskrbe z energijo

  15. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V družbi Petrol sledijo globalnim trendom v energetiki, spodbujajo prehod k čistejšim energentom in podpirajo investicije v razvoj na tem področju.

  V smeri aktivnejše vloge odjemalcev in prožnosti trga

  15. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V družbi Petrol sledijo globalnim trendom v energetiki, spodbujajo prehod k čistejšim energentom in podpirajo investicije v razvoj na tem področju.

 • Slovenija bi podprla še ambicioznejše cilje

  12. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Vlada soglaša s predlogom uredbe o dopolnitvi zakonodaje EU o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila.

  Energetika Maribor si nenehno prizadeva za izboljšave

  12. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  V javnem podjetju Energetika Maribor se zavedajo, da k zadovoljstvu njihovih odjemalcev veliko prispeva prav konkurenčna cena toplote.

 • Slovenija glede oskrbe z energijo v vrhu svetovnih držav

  12. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Svetovni energetski svet je objavil novo lestvico tako imenovane energetske trileme, na njej pa je Slovenija dosegla skupno visoko šesto mesto.

  V Bruslju o načrtu za trajnostno krožno biogospodarstvo

  12. oktober 2018
  Vir: www.nas-stik.si

  Evropska komisija je včeraj predstavila akcijski načrt za razvoj trajnostnega in krožnega biogospodarstva v službi evropske družbe, okolja in gospodarstva.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice