Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kako lahko privarčujem? 
V rubriki kako privarčevati si lahko ogledate nekaj nasvetov in načinov kako lahko zmanjšate stroške porabe.
Kakšen vpliv ima toplotna izolacija na ovoj zgradbe? 
Dobro izolirana zgradba pomeni velik prihranek energije pozimi, poleti pa nas ščiti pred pregrevanjem. Posledično zmanjšujemo emisije CO2, ki nastajajo pri uporabi energentov. Posledica slabo izoliranih sten pa je lahko tudi pojav vlage, in sicer se na mestih, ki so podhlajena, pojavi kondenzacija vodnih hlapov v zraku, ki pa lahko povzroča velike težave.
Kateri faktorji vplivajo na toplotno prehodnost oken? 
Pri oknih je v prvi vrsti zelo pomemben faktor Uw – koeficient skupne prehodnosti okna, drugi faktor Ug – koeficient zasteklitve okna in tretji faktor Uf – koeficient okvirja okna. Z nižanjem faktorjev zagotovimo zmanjšanje energijskih izgub skozi okvirje in stekla oken. Priporočljivo je, da poiščemo optimum med ceno vseh faktorjev predvsem zaradi ekonomičnosti gradnje.
Kakšni so možni prihranki pri menjavi starih oken z novimi? 
S sodobnimi in kvalitetnimi okni, katerih toplotna prehodnost ne presega 1,1 W/m2K so prihranki toplotne energije možni do 25 %. Pri uporabi takih oken pa je lahko problematično prezračevanje prostorov, zato je potrebno vgraditi prisilno prezračevanje prostorov. Sodobna okna imajo tovarniško vdelano eno ali več tesnil, od katerih zunanje preprečujejo vdor vode, medtem ko srednje ali notranje zagotavlja zrakotesnost.
Kakšen vpliv ima energetsko učinkovita razsvetljava? 

Pomembno je, da se v stavbah uvaja energetsko učinkovita razsvetljava, ki porablja manj energije in posledično so tudi obratovalni stroški manjši. S primernimi ukrepi, kot so varčna svetila in upravljanje razsvetljave, lahko prihranimo tudi 50 ali več odstotkov električne energije, hkrati pa tudi znižamo priključno moč. Z zamenjavo obstoječih sistemov za razsvetljavo lahko dosežemo:

 • boljšo osvetljenost prostorov;
 • enostavnejše upravljanje z razsvetljavo;
 • enostavnejše vzdrževanje razsvetljave;
 • možnost analize rabe električne energije;
 • izboljšana delovna storilnost in kakovost bivanja.


Varčujte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice