V Sloveniji in po svetu

V Sloveniji in po svetu

Tehnologija ima v Republiki Sloveniji že dolgo tradicijo in je relativno dobro razvita. Po večini se uporablja v sistemih daljinskega ogrevanja in tudi v predelovalni industriji. Priložnost za SPTE na področju ogrevanja izhaja iz dejstva, da sta profila porabe elektrike in porabe toplote v gosto naseljenih območjih tesno povezana. Za pokrivanje potreb po obeh vrstah energije lahko sistem SPTE nudi velike možnosti ekonomskih in energetskih prihrankov. V Evropski uniji je SPTE zelo pomembna z vidika učinkovite rabe energije, zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo kot tudi pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, obravnavana je v Direktivi 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo. Na letni ravni se v EU proizvede približno 11 % skupne elektrike v sistemih za soprozvodnjo elektrike in toplote. Države z najvišjo proizvodnjo so Latvija, Danska, Litva, Finska in Nizozemska. Slovenija se glede na proizvodnjo uvršča na rep držav članic EU.

Slovenska zakonodaja, ki ureja to področje:

Evropska zakonodaja, ki ureja to področje:

Delež SPTE v skupni proizvodnji elektrike v letu 2011


Vir: ARSO, Kazalci okolja

Proizvajajte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice