Vsebnost vode v lesu

Vsebnost vode v lesu

Vsebnost vode v lesu je definirana z razmerjem med maso vode v lesu in skupno maso lesa in vode, medtem ko je vlažnost lesa ali delež mase vode razmerje med maso vode in maso popolno suhega lesa.

V lesu ločimo prosto vodo (ni vezana v lesno snov) in vezano vodo (v celičnih stenah). Pri izhlapevanju izhlapi najprej prosta voda (s tem postane les lažji), nato pa pride do izhlapevanja vezane vode (les postane higroskopski in začne spreminjati volumen in dimenzijo). Če se nezaščiten les suši na prostem dalj časa (več kot 1 leto), začne izgubljati na kurilni vrednosti zaradi pojava gliv in piravosti (začetni stadij bele gnilobe).

Glede na vsebnost vode v lesu ločimo:

 • svež les (takoj po poseku), ki ima vlažnost nad 40 %,
 • gozdno suh les (približno pol leta po poseku v primeru zimske sečnje oz. približno 4 mesece po poseku v primeru poletne sečnje), ki ima vlažnost od 20 do 40 %,
 • zračno suh les (daljše sušenje – vsaj 1 leto, v zračnih skladiščih), ki ima vlažnost do 20 %,
 • tehnično suh les (umetno sušenje), ki ima vlažnost od 6 do 15 %.

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije

Biomasa

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice