Kurilna vrednost lesa

Kurilna vrednost lesa

Drevesne vrste se med seboj razlikujejo po gostoti, kemijski sestavi in vitalnosti lesa, ki poleg vlažnosti najbolj vplivajo na kurilno vrednost lesa.

Kurilnost (kWh/kg) označuje maksimalno uporabno količino toplote, ki se sprošča pri popolnem zgorevanju določene vrste lesnega goriva. Voda, ki se sprošča, se šteje kot para, kar pomeni, da se odšteje toplotna energija, ki je nujna za spremembo vode v paro.

Les različnih drevesnih vrst ima različno kurilno vrednost in lastnosti gorenja. Lastniki kaminov zelo radi uporabljajo les breze, ki večinoma gori z lepim plamenom, medtem ko je za kotle centralne kurjave bolj primeren les belega gabra ali robinije, ki imata visoko energetsko vrednost. Prostorninski meter povprečnih polen ima energijsko vrednost okoli 1.750 kWh, nasuti kubični meter (nm3) sekancev 800 kWh in kilogram lesnih peletov 4,9 kWh. Na splošno se za ogrevanje uporablja les listavcev.

Vir: Kakovostna lesna goriva za vsakogar, Gozdarski inštitut Slovenije

Tabela: Kurilna vrednost različnih drevesnih vrst

Drevesna vrsta Kurilna vrednost
MJ/kg MJ/m3 MJ/prm kWh/kg kWh/m3 kWh/prm
Beli gaber 13,31 11.047 7.733 3,70 3.069 2.148
Bukev 14,84 10.685 7.479 4,12 2.968 2.078
Hrast 14,44 9.964 6.975 4,01 2.768 1.938
Topola 13,52 6.084 4.259 3,76 1.690 1.183
Povprečno listavci 14,10 8.985 6.289 3,92 2.496 1.747
Smreka 15,60 7.332 5.132 4,33 2.037 1.426
Jelka 15,45 6.952 4.866 4,29 1.931 1.352
Rdeči bor 16,96 8.819 6.173 4,71 2.450 1.715
Povprečno iglavci 15,70 7.737 5.416 4,36 2.149 1.504
Skupno povprečje 14,56 8.801 5.997 4,04 2.444 1.665
MJ/kg kWh/kg MJ/l kWh/l
Kurilno olje 42,0 11,7 36,4 10,1

Vir: Šumarska enciklopedija

Biomasa

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice