Nasveti pri nakupu vozila

Nasveti pri nakupu vozila

Razumevanje vozila je med ljudmi zelo različno, saj ga malo ljudi obravnava kot prevozno sredstvo. Velika večina nas v njem vidi statusni simbol, kar pa je z racionalnega stališča popolnoma narobe. Pri nakupu in izbiri vozila velikokrat svoje odigrajo tudi emocije.

V sosednjih predelkih (okencih) predstavljamo tudi druge možnosti transporta, ki so veliko bolj stroškovno in okoljsko učinkovite kot vožnja z avtomobilom.

Če izhajamo iz zgoraj zapisanega, potem je potrebno najprej narediti premislek, ali svoj avtomobil sploh potrebujemo. Poleg hoje (krajše razdalje po mestu), kolesa in javnih prevoznih sredstev so na voljo še taksi službe, najem vozila (rent-a-car) in moderne oblike organiziranja prevozov, kot sta na primer skupna delitev avtomobila (angl. carsharing) ali skupen prevoz, organiziran preko svetovnega spleta. Vse te oblike lahko nadomestijo nakup lastnega vozila.

Če je vseeno sprejeta odločitev o nakupu vozila, je najprej treba razmisliti o potrebni velikosti in namenu vozila. V splošnem velja, da so manjša vozila cenejša in s tem imajo tudi nižjo amortizacijo. Prav tako so posebne karoserijske variante (kupeji, kabrioleti, športni terenci), ki so predvsem modne in jih dejansko ne potrebujemo, dražje. Izbira velikega vozila samo zaradi nekaj poti na leto, ko gre družina na dopust, ni racionalno.

Poseben poudarek je treba nameniti obliki pogonskega energenta za vozila. Danes so vozila poleg običajnega bencina in dizla lahko gnana tudi na ostale energente, kot so avto plin, stisnjen zemeljski plin, bioetanol, biodizel, elektrika, … Vsak od energentov ima svojo specifiko, saj je od njega odvisen tudi domet vozila, zato ni samo cena energenta tista, ki nas mora voditi pri nakupu. Previdnost je tudi potrebna, ko gre za alternativne pogone, saj ima avtomobili posledično različno nabavno ceno, , zelo pomembna pa je tudi razširjenost polnilne mreže.

Na koncu moramo zapisati še priporočilo glede izbrane dodatne opreme vozila. V kolikor se kupuje novo vozilo, velja napotek, da se odločite samo za opremo, ki jo boste tudi uporabljali. Le-ta namreč zelo dvigne ceno vozila, prav tako pa dodatna masa opreme pomeni večjo porabo goriva.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice