Trajnostna energija lokalno 016

Trajnostna energija lokalno 016

Drugo strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev 016

TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Kako do skoraj ničenergijskih stavb?

Potekala je 13. septembra 2016 v Ljubljani

Že po letu 2018 naj bi bile vse stavbe v javni lasti skoraj nič energijske, po letu 2020 tudi vse stavbe v zasebni lasti. Ker je za dosego teh ambicioznih ciljev ključna tudi učinkovita in napredna trajnostna energetska obnova stavb v lokalnih skupnostih, javna finančna sredstva pa so vse bolj omejena, vas želi Borzen* pri vaših tovrstnih projektih strokovno podpreti. Zato vas vabimo, da čim prej izkoristite priložnost in se udeležite druge brezplačne praktično usmerjene strokovne konference, ki jo pripravljamo za vas.

Na posvetu ste se:
  • naučili, kako še bolj učinkovito do celovitih prenov in skoraj ničenergijskih stavb,
  • seznanili z dobrimi praksami,
  • se imeli priložnost posvetovati z odločevalci, kot tudi vašimi stanovskimi kolegi,
  • pridobili vpogled v novosti in pričakovane spremembe celovitih trajnostnih prenov stavb.

Dogodek je bil namenjen županom in v občinah pristojnim za energetske projekte (»lokalni ener-getski upravljavci«), ter tudi vodstvenim in strokovnim kadrom ključnih deležnikov, ki so vpeti v lokalno trajnostno energetiko.

Med drugim se boste seznanili z aktualnimi evropskimi praksami in izzivi energetskega pogodbeništva, kot enim glavnih finančnih instrumentov za celovito obnovo stavb.

Oglejte si program

Oglejte si več o energetski prenovi javnih stavb, torej tudi v občinski lasti, ki je državni prioritetni projekt v obdobju 2014 – 2020.
Preberite več o veljavnem akcijskem načrtu za skoraj ničenergijske stavbe   in o veljavni Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. 15. julija pa je bilo objavljeno tudi Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja.

 *Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice