Voda

Voda

Slovenija ima dobrih 20.000 mio. m3 vodnih rezerv na leto, od tega porabi le okrog 1.000 mio. m3 na leto (okrog 5%).

Na leto za potrebe komunale na prebivalca

80 m3 načrpamo
56 m3 porabimo

Skupna stopnja čiščenja

odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov v Sloveniji znaša
78 %
Skupna količina odpadnih voda znaša 116 mio. m3.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice