Za koga in kako je relavanten

Za koga in kako je relavanten

Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, ki je najpomembnejši toplogredni plin in katerega posledica so podnebne spremembe. Z uporabo elektrike, proizvedene v termoelektrarnah na fosilna goriva, s sežiganjem plina in kurilnega olja za ogrevanje, z vožnjo v avtomobilih z bencinskim ali dizelskim motorjem ter z ostalimi dejavnostmi je vsak posameznik odgovoren za emisije CO2.

Tako za podjetja in organizacije iz različnih gospodarskih panog kot za državo in posameznike ima izračun ogljičnega odtisa precejšnjo praktično vrednost, saj predstavlja objektiven izračun vplivov na okolje (kakšno stopnjo okoljske učinkovitosti na področju toplogrednih plinov smo dosegli) in omogoča:

 • upravljanje z izpusti CO2 (določanje najpomembnejših virov, načrtovanje ukrepov za zmanjšanje izpustov, spremljanje izpustov);
 • zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov;
 • zmanjšanje stroškov;
 • izbiro okolju prijaznejših proizvodov ali storitev;
 • zavezanost k dobrim okoljskim praksam;
 • izpolnitev zahtev odjemalcev (naročnikov, kupcev, zaposlenih idr.);
 • enostavno primerjavo podjetij in izdelkov;
 • potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji idr.

Podjetja oz. organizacije se za izračun ogljičnega odtisa najpogosteje odločajo zaradi naslednjih razlogov:

 • z izpusti želijo natančneje in bolje upravljati – zmanjševati izpuste in s tem zmanjševati stroške;
 • želijo se izogniti tveganjem zaradi cene fosilnih goriv in ogljika;
 • želijo se primerjati s podjetji oz. organizacijami v svojem sektorju oz. panogi (vzpostavitev konkurenčne prednosti – trajnostno pozicioniranje);
 • izračun oglijičnega odtisa uporabljajo kot sredstvo za komuniciranje z javnostjo, s čimer krepijo vrednost blagovne znamke, optimizirajo dobaviteljsko verigo in ustvarjajo tržne prednosti (»zeleni marketing«).

Izračun ogljičnega odtisa je zanimiv zlasti za podjetja s področja gradbeništva in tehničnih izdelkov ter podjetja, ki delujejo v energijsko intenzivnejših panogah. Predvsem v tujini je veliko zanimanja za tovrstne izračune tudi na področju prehrambne industrije (podobno se v prihodnosti pričakuje tudi v Sloveniji). Podjetja se za izračune odločajo z različnimi nameni. Z namenom promocije se najpogosteje odločajo tista podjetja, ki izdelujejo izdelke višjega kakovostnega razreda ali izdelke, pri katerih poudarjajo okoljevarstveno noto. Pogosto pa nekatera podjetja v izračun ogljičnih odtisov in njihovo zmanjševanje emisij CO2 »prisilijo« tudi njihovi naročniki.

Izračun ogljičnega odtisa je tako lahko koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja organizacije. Za podjetje oz. organizacijo je dejanski namen izračuna ta, da prepozna področja svoje dejavnosti, ki so najbolj energetsko potratna in okolju škodljiva. Šele nato lahko načrtuje prioritetne korake za doseganje največjih učinkov pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Vendar pa je računanje ogljičnega odtisa smiselno samo, če mu sledi tudi resnična zavezanost in delovanje za zmanjševanje izpustov in izboljšanje učinkovitosti.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice