Zanimivosti

Zanimivosti

Uporabne kovine, ki jih je mogoče reciklirati iz mobilnega telefona:

vir: DOWA Eco-System Co., Ltd, http://www.coden.jp/rare-metal/use.html


Izločanje redkih kovin iz pepela z rešetke po sežigu odpadkov

vir: U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, 2010.


Reciklaža železa in aluminija iz pepela z rešetke pri sežigu odpadkov

vir: http://biomassmagazine.com/articles/8153/maximizing-metal-recovery

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice