Odpadki

Odpadki

V RS nastane letno okrog 4,5 mio. ton odpadkov ali dobre 2 tone na prebivalca.

0,8 mio. ton
komunalnih odpadkov
3,8 mio. ton
odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti
~0,1 mio. ton
nevarnih odpadkov

Slovenija skupno

1,0mio. ton
Uvoz odpadkov
Izvoz odpadkov
0,6mio. ton

Raba snovi (surovin) na prebivalca v RS znaša okoli 30 ton.

Od skupne količine komunalnih odpadkov v RS se jih 70% obdela, od tega jih potem 5% biološko obdelamo, 20% jih konča v recikliranju in 20% jih odložimo.
70%
5%
30%

Emisija CO2 ekvivalentna zaradi ravnanja z odpadki znaša 7.200 ton na leto.

Skupna slovenska emisije CO2 znaša 15,9 mio. ton.

V Sloveniji v letu 2011 nastalo skoraj 168.000 ton odpadne hrane ali približno 82 kg odpadne hrane na prebivalca.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice