RSS novice

RSS novice

Izvajanje nadzora polnilne infrastrukture

Vir: www.ekosklad.si
Eko sklad je v lanskem letu v sodelovanju z Društvom e-Mobilnost Slovenija (DeMS) in energetskimi svetovalci mreže ENSVET opravil nadzor delovanja polnilne infrastrukture, ki je bila sofinancirana v okviru javnih pozivov 44SUB-EVPOL16 in 53SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. V okviru nadzora je Eko sklad preveril delovanje 97 polnilnih postaj v 68 občinah. Občine z nedelujočo ali pomanjkljivo označeno polnilno infrastrukturo so bile o ogledu obveščene in pozvane k odpravi nepravilnosti. Večina občin je nepravilnosti odpravila in Eko skladu predložila dokazila o delovanju in ustrezni označitvi polnilne infrastrukture. Dvema občinama,  ki pa nepravilnosti nista odpravili,  je bila odvzeta pravica do spodbude. Z nadzorom Eko sklad zagotavlja upravičeno in namensko porabo javnih sredstev.

Povezava do novice

Značke:
21. junij 2019
325

Informirajte se

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice