RSS novice

RSS novice

Prenovljene spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda in skoraj nič-energijske stavbe

Vir: www.ekosklad.si
Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo ter za izvedbo energetskega pregleda in za uvedbo sistema upravljanja z energijo, in nadaljuje s spodbudami za gradnjo, nakup ali celovito obnovo skoraj nič-energijskih stavb. Z novim javnim pozivom za spodbude za samooskrbo z električno energijo se razširja nabor upravičencev, saj je za spodbudo poleg gospodinjskega upravičen tudi mali poslovni odjem in skupnostna samooskrba, to je samooskrba skupnosti OVE oziroma večstanovanjske stavbe. Upravičene osebe so po novem tako fizične kot pravne osebe, spodbuda pa se lahko dodeli tudi za samooskrbo večstanovanjske, poslovno-stanovanjske, stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe. Višina nepovratne finančne spodbude ostaja 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Nepovratna sredstva za izvedbo energetskih pregledov so namenjena malim in srednjim, z novim javnim pozivom pa tudi velikim podjetjem, ki jih niso dolžna opraviti po Energetskem zakonu. Glede na prejšnji javni poziv se dodaja nov ukrep in sicer uvedba sistema upravljanja z energijo ter pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % stroškov izvedbe energetskega pregleda oziroma uvajanja sistema za upravljanje z energijo. Za ukrepe gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske nove stanovanjske stavbe, celovite obnove stavbe na raven skoraj nič-energijske stavbe in nakupa stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski večstanovanjski stavbi je Eko sklad objavil nov samostojen javni poziv. Sofinanciranje je namenjeno izključno celovitim in visoko energetsko učinkovitim  novogradnjam in celovitim obnovam stanovanjskih stavb, z upoštevanjem strogih zahtev za kakovostno izvedbo gradbenih in inštalacijskih del. Gre za nadaljevanje obstoječega poziva pri čemer so v kategoriji  najbolj »naravne« gradnje  po novem okna in fasadne obloge obvezno lesene, zato so tu spodbude nekoliko višje. V drugih dveh kategorijah pa spodbuda ostaja nespremenjena.

Povezava do novice

Značke:
12. junij 2019
324

Informirajte se

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice