RSS novice

RSS novice

Poenostavili smo postopek za pridobitev subvencije za občane

Vir: www.ekosklad.si
Objavili smo nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.   Shema prikazuje novi postopek za pridobitev subvencije:    Subvencija je na voljo za naslednje ukrepe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken, toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa, toplotna izolacija tal, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.   Glede na prejšnji javni poziv je dodan nov ukrep in sicer toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stavbi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije tal.  Z novim javnim pozivom se zvišuje višina spodbude za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, ki po novem znaša 30 % priznanih stroškov naložbe, in spodbuda za priključitev stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, ki sedaj znaša 50 % stroškov naložbe. Pri spodbudah za zamenjavo lesenih oken in toplotno izolacijo strehe ali stropa pa je višji znesek in sicer pri oknih 150 EUR na m2 zamenjane zastekljene površine, pri strehi oziroma stropu pa 12 EUR na m2 izolirane površine. Po novem so med priznane stroške naložbe vključena tudi zunanja vhodna vrata. Povišala se je tudi zahteva glede toplotne izolacije fasade in strehe ali stropa (za približno 1 cm debeline; odvisno do materiala).

Povezava do novice

Značke:
7. junij 2019
292

Informirajte se

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice