RSS novice

RSS novice

Rezultati javnega razpisa NVO-SJI18

Vir: www.ekosklad.si
Eko sklad, j.s., je zaključil s tretjim razpisom za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Vsebinsko je bil javni razpis podoben predhodnima, pri čemer je tokrat možnost daljših, dvoletnih projektov. Namen javnega razpisa je preko informiranja in ozaveščanja prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka. Sredstva bodo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Na razpis je prispelo 25 vlog, od katerih jih je bilo 23 uvrščenih v ocenjevanje. Izbranih je bilo 6 projektov, za sofinanciranje v skupni vrednosti 550.000 EUR, in sicer (projekti so razvrščeni glede na število prejetih točk): Kulturno društvo Prostorož: Zelena streha kot orodje za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja – za podnebje, Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave:Dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole-invalidski vozički, Mariborska kolesarska mreža: Spremembe potovalnih navad kot del rešitve v boju proti podnebnim spremembam in onesnaženju zraka, Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Ozaveščanje, izobraževanje in uvajanje merjenja odtisa CO2 v ekošole kot prispevek k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green building council Slovenia: Izobraževanje izvajalcev za kakovostnejšo izvedbo energijskih ovojev stavb, zmanjšanje reklamacij in izboljšanje učinka prihranka energije za ogrevanje, zmanjšanja onesnaževanja ter učinkovitejša poraba subvencij.

Povezava do novice

Značke:
6. junij 2019
381

Informirajte se

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice