O natečaju

O natečaju

 

NAGRADNI NATEČAJ ZA ŠTUDENTE 017 - zaključen

za najboljšo raziskovalno nalogo s področja energetske prenove stavb

 

5 razlogov za udeležbo:

  • avtorji štirih najbolj perspektivnih raziskovalnih nalog prejmejo denarno nagrado,
  • potegujete se za javno priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo,
  • preizkusite se pri reševanju sodobnih izzivov trajnostnih energetskih virov,
  • pridobite ugledno strokovno referenco in izkušnjo,
  • odmevno stopite iz povprečja in opozorite nase potencialne delodajalce.

O raziskovalni nalogi

Raziskovalno nalogo je bilo potrebno pripraviti na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je potrebna celovite energetske sanacije in smo jo na Borzenu izbrali v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Raziskovalna naloga je lahko pripravljena s tehničnega ali družboslovnega vidika, podrobnosti so na voljo v Pravilih natečaja.

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaju so lahko sodelovali študentje posamezniki s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo status študenta visokošolskega strokovnega programa ali univerzitetnega programa (raven 6/1 ali 6/2 oziroma 1. bolonjska stopnja) ali magistrskega programa (raven 7 oziroma 2. bolonjska stopnja). Več informacij poiščite v Pravilih nagradnega natečaja za študente 017.

Nagrade

Javna predstavitev nagrajencev in podelitev nagrade na Energetski zbornici Slovenije 8. decembra 2017 bomo  zmagovalcem javno podelili priznanja in nagrade za najboljše raziskovalne naloge ter poskrbeli za vašo medijsko prepoznavnost. Vsi udeleženci natečaja bodo kot gostje povabljeni na dogodek.

Podeljene bodo nagrade (vrednosti v bruto zneskih): 

1. sklop: Tehnični vidik energetska prenova SŠ Jesenice: 

- prva nagrada: 700,00 EUR, 
- druga nagrada: 300,00 EUR,
- tretja nagrada: praktična nagrada v vrednosti 40,00 EUR.

2. sklop: Družboslovni vidik energetska prenova SŠ Jesenice:
- prva nagrada: 700,00 EUR,
- druga nagrada: 300,00 EUR,
- tretja nagrada: praktična nagrada v vrednosti 40,00 EUR.

Pravila

Pravila nagradnega natečaja za študente 017 najdete tu.

 

 ----- Oglejte si letak.

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice