Novice

Novice

Zavezanci za doseganje prihrankov energije lani dosegli 284 GWh prihrankov

Slovenski zavezanci za doseganje prihrankov energije z izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije - dobavitelji električne energije, plina, toplote ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem - so v letu 2018 dosegli 284 GWh prihranka energije in tako presegli ciljni prihranek v višini 250 GWh, je Agencija za energijo zapisala v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018.

Zavezanci so tudi v preteklih letih, vse od uveljavitve uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, presegli ciljne prihranke energije, največ v letu 2015. Hkrati se iz leta v leto povečuje ciljni prihranek energije, kar je bilo do leta 2018 predvsem posledica povečevanja ciljnega deleža obveznega prihranka energije. Od leta 2018 dalje pa ostaja ciljni delež obveznega prihranka nespremenjen in znaša 0,75 odstotka prodane energije v preteklem letu ter 0,25 odstotka v preteklem letu prodanega motornega bencina in dizelskega goriva, pravi Agencija za energijo.

»Kljub temu da zavezanci v vseh letih presegajo ciljni prihranek energije, je treba poudariti, da zavezanci za dokazovanje ciljnega deleža lahko koristijo tudi presežke preteklih let, in tako vsakoletni presežki niso posledica le iz leta v leto intenzivnejših aktivnosti zavezancev, ampak tudi prenosov prihrankov. Presežek lahko zavezanci uveljavljajo kot ciljni prihranek v naslednjih treh letih po izvedbi ukrepa,« pojasnjuje Agencija za energijo.

O doseženih prihrankih energije pri končnih odjemalcih za leto 2018 je agenciji poročalo 242 zavezancev, kar je 56 več kot v letu 2017. Od tega je le 143 zavezancev v celoti doseglo svoj ciljni prihranek energije: 19 s presežki prejšnjih let, 32 zavezancev je prihranke doseglo s soudeležbo pri izvedbi ukrepov, drugi pa so jih dosegli z lastnim doprinosom pri izvajanju ukrepov.

Največji obseg prihrankov so sicer zagotovili zavezanci, ki dobavljajo tekoča goriva; ti so tudi presegli ciljni prihranek energije, in sicer so dosegli 101 GWh. S 85 GWh jim sledijo zavezanci, ki dobavljajo električno energijo, ti pa skupnega ciljnega prihranka niso presegli. Najmanj prihrankov energije so dosegli dobavitelji toplote, skupaj 21 GWh.

»Če primerjamo razmerje ciljnega in doseženega prihranka končne energije, je ta razlika največja pri dobaviteljih trdnih goriv, saj je njihov ciljni prihranek energije glede na poročane prodane količine energenta znašal le 3 GWh in je bil glede na tip prodanega energenta najmanjši med dobavitelji, z izvajanjem ukrepov pa so dosegli prihranek 31 GWh,« pravi regulator.

Med zavezanci sicer številčno prevladujejo dobavitelji trdnih goriv. V sistem poročanja o doseženih prihrankih energije v letu 2018 jih je bilo vključenih 84, kar je 34,85 odstotka vseh zavezancev, katerih obvezni prihranek pa je za leto 2018 znašal le 3 GWh oziroma 1,12 odstotka.

V letu 2018 je bilo največ prihrankov energije doseženih z ukrepi izvedbe sistemov soproizvodnje toplote in električne energije (66,16 GWh), z dodajanjem aditiva pogonskemu gorivu (54,46 GWh) ter izvedbo energetsko učinkovite razsvetljave v stavbah (42,46 GWh). Medtem je bil pri izvajanju ukrepa uvajanja sistemov upravljanja z energijo zaznan očiten upad glede na pretekla leta - s 103,81 GWh leta 2017 na 9,71 GWh.

Zavezanci so v letu 2018 dosegli največ prihrankov v industriji, skupaj 106 GWh, kar je 37,28 odstotka vseh doseženih prihrankov končne energije v letu 2018. Ti prihranki so bili ustvarjeni z ukrepi, ki jih zavezanci izkazujejo z izvedenim energetskim pregledom. Najmanj prihrankov je bilo ustvarjenih v zasebnem storitvenem sektorju, in sicer 6 GWh, kar je 2,06 odstotka vseh doseženih prihrankov energije. V tem sektorju je bilo največ prihrankov ustvarjenih z uvedbo učinkovite razsvetljave v stavbah.

Agencija za energijo ob tem poudarja, da je »bil v letu 2018 v javnem sektorju dosežen pomemben napredek v obsegu prihrankov, predvsem zaradi sodelovanja zavezancev pri javno-zasebnem partnerstvu v okviru prenove javnih zgradb. Zaradi izvedbe številnih projektov vgradnje sistemov soproizvodnje toplote in električne energije je bil v letu 2018 očitno večji tudi prihranek v sektorju pretvorbe, distribucije in prenosa energije«.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
25. julij 2019
659
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice