Novice

Novice

Svetovne zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije v letu 2018 znašale 2351 GW

Svetovne zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije so ob koncu leta 2018 na znašale 2351 GW. Hidroproizvodnja (1172 GW) je predstavljala največji delež skupnega seštevka, vetrna (564 GW) in sončna proizvodnja (486 GW) pa velik del preostanka. Manjše deleže so zavzele zmogljivosti na področju bioenergije (115 GW), geotermalne energije (13 GW) in morske energije oz. energije plime, valov in oceana (500 MW), razkrivajo najnovejši podatki Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA).

Desetletni trend močne rasti zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije se je nadaljeval tudi v letu 2018, ko so nove inštalacije dosegle skupno 171 GW. Letno povečanje v višini 7,9 odstotka so podprle predvsem inštalacije sončnih in vetrnih objektov, ki so prispevale 84 odstotkov rasti. Tretjina svetovnih elektroenergetskih zmogljivosti sedaj temelji na obnovljivih virih (OVE).

Kot prikazujejo letošnji statistični podatki agencije IRENA na področju zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije, ki predstavljajo najbolj celovite, ažurne in dostopne letne podatke na tem področju, se v vseh svetovnih regijah pričakuje rast, ki pa bo različno hitra. V letu 2018 so skorajda dve tretjini skupnega povečanja proizvodnih zmogljivosti zagotovili OVE, pri čemer so prednjačila predvsem gospodarstva v vzponu in razvoju. Agencija je v svoji analizi primerjala tudi rast proizvodnih zmogljivosti obnovljivih in neobnovljivih virov (predvsem fosilnih goriv in jedrske energije). Čeprav so se 'neobnovljive' zmogljivosti v Evropi, Severni Ameriki in Oceaniji od leta 2010 zmanjšale za okoli 85 GW, pa so se v Aziji in na Bližnjem vzhodu v tem obdobju povečale. 'Neobnovljive' zmogljivosti so se od leta 2000 na letni ravni povečale za (povprečno) okoli 115 GW, brez opaznega trenda navzgor ali navzdol.

Rast hidroproizvodnje se je v letu 2018 še naprej upočasnjevala, ob čemer je bila Kitajska edina, ki je inštalirala precej novih zmogljivosti. 8,5 GW, kar je ekvivalentno dvema odstotka je bilo samo zgrajenih novih hidroproizvodenj. Svetovne vetrne zmogljivosti so se ob tem povečale za 49 GW (ekvivalentno 10 odstotkom). Kitajska in ZDA sta tudi tokrat prispevali največji delež povečanja vetrne proizvodnje, saj je prva inštalirala za 20 GW, druga pa za 7 GW vetrnih zmogljivosti. V letu 2018 so bile ob tem tri države odgovorne za več kot polovico razmeroma majhnega povečanja zmogljivosti na področju bioenergije – Kitajska je zmogljivosti povečala za 2 GW, Indija za 700 MW in Združeno kraljestvo za 900 MW. Sončne zmogljivosti so se lani povečale za 94 GW, torej za 24 odstotkov, zmogljivosti na področju geotermalne energije pa za 539 MW.

Skupne evropske zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije so v letu 2018 znašale 536.392 MW, ob čemer so 220.219 MW predstavljale hidroelektrarne, 182.491 MW so zavzele vetrne elektrarne, 121.692 MW pa sončne elektrarne. Raba zmogljivosti na področju bioenergije je v Evropski uniji znašala 38.020 MW, zmogljivosti na področju geotermalne energije pa so v Evropi dosegle 1601 MW.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
11. april 2019
429
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice