Novice

Novice

Spremenjen energetski zakon predvidoma aprila na vladi

Predlog novele energetskega zakona, na katerega je v fazi javne obravnave ministrstvo za infrastrukturo (MzI) prejelo pripombe 34 različnih pripombodajalcev, je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja in bo predvidoma aprila poslan v obravnavo na vlado, so povedali na MzI.

Predlog novele energetskega zakona, ki je potrebna zaradi uskladitve z zakonodajo EU, odločbo ustavnega sodišča in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020, hkrati pa je vanjo dodan še člen, s katerim se poleg individualne omogoča tudi skupnostna samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE), je bil v javni obravnavi do 21. februarja.

Kot pravijo na MzI, se večji del pripomb, ki so jih prejeli v času javne obravnave, nanaša na nove določbe v predlogu zakona, ki urejajo osebne podatke. Glavne pripombe pa se med drugim nanašajo še na opredelitev rednih cenikov ter s tem povezan primerjalnik cen, ki ga vodi Agencija za energijo. Več pripomb in predlogov pa je ministrstvo prejelo tudi na določbe, ki niso bile predmet spreminjanja zakona.

MzI je sicer v začetku marca začelo predhodno posvetovanje in dialog glede priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) Slovenije, ki ga mora država Evropski komisiji poslati do konca letošnjega leta.

Poleg tega MzI računa še na sprejem energetskega koncepta (EKS) na vladi do konca letošnjega leta, državni zbor pa naj bi EKS predvidoma sprejel v prvi polovici 2020.

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
28. marec 2019
438
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice