Novice

Novice

Napredek EU glede uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti se počasi zmanjšuje

Napredek pri povečanju uporabe obnovljivih virov energije in izboljšanju energetske učinkovitosti se po vsej Evropski uniji upočasnjuje, kar bi lahko resno ogrozilo napore EU pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in porabi energije. Podatki, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), so pokazali, da je za upočasnitev kriva naraščajoča poraba energije, zlasti v prometu.

Medtem ko EU kot celota ostaja na dobri poti, da bo izpolnila zastavljene cilje do leta 2020 glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečanju uporabe obnovljivih virov energije, je treba nedavne naraščajoče trende porabe energije odpraviti ali pa upočasniti, da bo Evropa lahko dosegla zastavljeni cilj, kjer bo delež obnovljivih virov energije predstavljal 20-odstotkov do leta 2020. Boljša prizadevanja bodo prav tako potrebna za izpolnitev podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030.

Podatki agencije kažejo, da je delež obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov EU leta 2017 predstavljal 17,4-odstotni delež v bruto končni porabi energije, kar kaže na upočasnitev hitrosti povečevanja uporabe obnovljivih virov v primerjavi z letom 2016, kjer je ta odstotek znašal 17,0 odstotkov. Hkrati je bilo narejenega premalo napredka, da bi EU lahko dosegla zastavljeni cilj 10-odstotkov obnovljivih virov v cestnem prometu do leta 2020. Povečana poraba energije in določene ovire na trgih preprečujejo povečanje uporabe obnovljivih virov energije v več državah članicah. Preliminarni podatki EEA za leto 2017 kažejo, da je 20 držav članic na pravi poti, da dosežejo svoje zastavljene cilje do 2020. Leta 2016 je bilo teh držav 25. 

V zadnjem desetletju se je poraba energije v EU zmanjševala. Vendar pa se je leta 2015 poraba energije v EU začela povečevati. Ocene EEA za leto 2017 pa kažejo, da sta bili primarna poraba energije in končna poraba energije nad mejnimi vrednosti, ki še dovoljujejo, da bomo lahko uspeli doseči zastavljene cilje do leta 2020. Leta 2016 je poraba energije v prometu predstavljala 33-odstotkov vse končne porabljene energije v EU. Nenehna rast porabe energije, zlasti v prometu, pa tudi v drugih sektorjih, bi lahko ogrozila zastavljene cilje do leta 2020. Podatki EGP iz leta 2017 kažejo, da je 13 držav članic povečalo primarno porabo energije nad dovoljeno mejo za dosego ciljev 2020. V letu 2016 so to storile samo tri države. Države članice bodo morale povečati svoja prizadevanja, da bo EU spet na pravi poti in hkrati odpraviti trend naraščajoče porabe energije, zlasti v cestnem prometu.

Napovedi agencije kažejo, da glede na trenutno stanje EU ne bo dosegla zastavljenih ciljev do leta 2030. V prihodnjem desetletju bo zato potrebno okrepiti prizadevanja. Do konca leta bodo zato države članice morale Evropski komisiji predložiti prve osnutke nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, ki jim bodo pomagale doseči cilje do leta 2030. 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
5. december 2018
612
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice