Arhiv novic

Arhiv novic

Prvo polovico leta zaznamovali manjša hidroproizvodnja ter večja proizvodnja iz jedrske elektrarne in termoelektrarn

Prevzem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici letošnjega leta znašal 12.277 GWh, kar je na ravni prevzema iz prve polovice leta 2018. Prvo polovico leta 2019 je sicer zaznamovala večja proizvodnja elektrike iz jedrske elektrarne in termoelektrarn in manjša proizvodnja iz hidroelektrarn. Neto poraba električne energije je medtem v prvem polletju znašala 6752 GWh in je bila za 2 odstotka manjša kot v obdobju januar - junij 2018, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo (MzI).

Od celotnega prevzema električne energije v višini 12.277 GWh je prevzem od proizvodnje v Sloveniji znašal 7455 GWh oz. 61 odstotkov in uvoz 4822 GWh oz. 39 odstotkov vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 6915 GWh oz. 56 odstotkov, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 540 GWh oz. 5 odstotkov vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v prvi polovici leta 2019 s prevzemom v enakem obdobju leta 2018 kaže na povečanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 2 odstotka in zmanjšanje na distribucijskem omrežju za 7 odstotkov.

V prvi polovici leta 2019 je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 zaradi slabše hidrologije evidentirana za 577 GWh (-21 odstotkov) manjša proizvodnja iz hidroelekrarn na prenosnem omrežju, na drugi strani pa za 544 GWh (+22 odstotkov) večja proizvodnja iz NE Krško ter za 117 GWh (+7 odstotkov) večja proizvodnja iz termoelektrarn na prenosnem omrežju.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2019 znašal 6752 GWh oz. 55 odstotkov in izvoz 5059 GWh oz. 41,2 odstotka celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, je znašala 5733 GWh oz. 46,7 odstotka, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 934 GWh oz. 7,6 odstotka ter poraba ČHE Avče 85 GWh oz. 0,7 odstotka bruto odjema električne energije.

Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - junij 2019 znašale 466 GWh, kar predstavlja 3,8 odstotka bruto odjema električne energije, in so bile v primerjavi z enakim obdobjem 2018 večje za 2,3 odstotka.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - junij 2019 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 0,5 odstotka, poraba neposrednih odjemalcev in ZDS pa se je zmanjšala za 11 odstotkov.

V prvi polovici leta 2019 je evidentiran za 3 odstotke večji izvoz in za odstotek manjši uvoz električne energije kot v enakem obdobju leta 2018. Za pokritje vseh potreb porabnikov električne energije v državi je bila v prvi polovici leta 2019 evidentirana statistično večja pokritost z domačo proizvodnjo, ki je na ravni prve polovice leta 2019 znašala 82,4 odstotka.

 


Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
710
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice