Arhiv novic

Arhiv novic

Predlog novele energetskega zakona v prvi obravnavi v DZ dobil podporo

Poslanci državnega zbora (DZ) so konec maja sklenili, da je vladni predlog novele energetskega zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlogu so v prvem branju podporo odrekli le v NSi.

Poslanec Franc Rosec (SDS) je sicer napovedal, da bodo poslanci SDS v nadaljevanju pričakovali pojasnila o tem, kaj se dogaja s pripravo energetskega koncepta.

V Levici pa bodo po napovedih Luke Mesca svojo »podporo v drugi in tretji obravnavali vezali na to, da se iz zakona črta sporne določbe, ki omogočajo nove vire zaslužka ogljično intenzivnim sektorjem znotraj energetike, po drugi strani pa zavirajo nadaljnje investicije obnovljivih virov energije in ta denar preusmerjajo v tujino. Gre za konkretno uvajanje plačljive primerne regulacije, spremembe v zvezi s potrdili o izvoru energije in v zvezi s statističnimi prenosi energije, s katerimi se bo v nacionalnih bilancah v tujini proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov pri nas prikazovalo kot domačo proizvodnjo«.

»Sprejem te zakonske novele je pomemben tako za državo, kot za državljane, ter tudi za vse končne odjemalce električne energije, zemeljskega plina in ostalih energentov. Razlogov za sprejem novele je več, še posebej pa je v tem trenutku posebno pomembno to, da Evropska komisija Sloveniji očita nepravilen prenos dveh direktiv, to je direktive o energetski učinkovitosti stavb in direktive o energetski učinkovitosti,« je v razpravi v DZ med drugim povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Bojan Kumer. 

Zakon je po besedah Kumra potrebno uskladiti tudi zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2016 in zaradi uskladitve s smernicami za državno pomoč, za okolje in energijo 2014-2020. »Poleg tega pa predlog novele vsebuje še druge manjše, a ravno tako pomembne spremembe, s katerimi se najprej odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju trenutno veljavnega energetskega zakona,« je dejal Kumer.

Še ena pomembna novost, »ki jo državljani in investitorji težko pričakujejo, je zakonska podlaga za sprejem uredbe, s katero bo vlada določila vrsto naprav za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote ter električne energije, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje,« je še pojasnil Kumer ter dodal, da bo Slovenija »s sprejemom predloga novele naredila pomemben korak k usklajenosti z evropskim pravnim redom in k doseganju zavezujočih ciljev s področja obnovljivih virov energije.« Predlog novele po njegovih besedah tudi sledi evropskim in svetovnim trendom prehoda v nizkoogljično družbo in aktivnem vključevanju okoljsko ozaveščenih odjemalcev v ta proces.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
1852
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice