Arhiv novic

Arhiv novic

Poročanje o izvajanju LEK za leto 2018

Ministrstvo za infrastruktruo je na svojih spletnih straneh objavilo poziv samoupravnim lokalnim skupnostim k oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2018. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2. V okviru aplikacije se z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila izvede e-podpisovanje poročila s strani imenovane odgovorne osebe za poročanje iz samoupravne lokalne skupnosti. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 30. 3. 2019. Več informacij na povezavi
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
1939
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice